Sepulcres de la vil·la de la Barquera (Perafort)

Un dels dos petits mausoleus de maçoneria, d’estructura arquitectònica poc corrent, localitzats en aquesta vil·la.

J. López

Entre els anys 1991 i 1992, el Laboratori d’Arqueologia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona realitzà excavacions a la vil·la romana de la Barquera (Perafort, Tarragonès), un jaciment amb una llarga vida que va des dels segles II-I aC fins al segle V. Els treballs deixaren al descobert dos petits mausoleus situats uns 60 m al SW de la vil·la, amb una orientació WNW-ESE.

Pel que fa a l’arquitectura, cadascun dels sepulcres és format per un sòcol...