Arqueologia funerària de Bàrcino

Introducció

Mapa de la localització de les troballes d’enterraments urbans i suburbans del romà tardà.

D. Miquel i F. Puig

La localització d’enterraments d’època romana o del romà tardà en diferents zones del subsòl de la ciutat de Barcelona ha estat i és un fet usual i periòdic, fruit de la moderna recerca arqueològica i de troballes fortuïtes que s’han anat succeint al llarg de la història recent de la ciutat. Diversos documents i publicacions antics ens donen notícia de la localització de tombes, més d’un cop d’adscripció cronològica difícil de precisar. Recordem, per exemple...