Arqueologia funerària del llevant de la Laietània

Mapa del sector llevantí de l’antiga Laietània, amb la situació de les ciutats de Bètulo i lluro i les principals zones de necròpolis rurals.

A. Fonollà

A la zona de la Laietània compresa entre la serralada litoral, els rius Besòs i Tordera i el mar, és a dir, les actuals comarques del Maresme i el nord del Barcelonès, se situen dues ciutats romanes: Bètulo (Badalona) i Iluro (Mataró), fundades al segle I aC i qualificades per Plini com oppida civium romanorum. Es desconeixen els límits territorials d’aquestes dues ciutats, encara que els accidents naturals, rieres, turons, etc., sens...