Arqueologia funerària de les valls del Llobregat i del Besòs

Actualment, podem distingir, ai territori de les valls del Llobregat i del Besòs, dues pràctiques funeràries diferenciades, les quals coexistiran durant tot el període: d’una banda, l’enterrament a redós d’un edifici religiós i, de l’altra, l’enterrament, en espais funeraris aïllats, formant petites necròpolis amb agrupacions de tombes.

Necròpolis en relació amb una església

Fases IA i IB de l’església i necròpoli de Sant Menna (Sentmenat), datables entre els segles V i VIII.

J. Roig

Ara com ara, al territori estudiat només coneixem pocs casos, constatats arqueològicament. de...