Epigrafia funerària de l’antiguitat tardana

Introducció

Mapa amb indicació dels indrets de Catalunya on s’han localitzat làpides funeràries.

A. Chavarria

La major part d’inscripcions funeràries d’època tardana trobades a Catalunya provenen de la província de Tarragona i, molt especialment, de les excavacions realitzades durant els anys vint a la necròpoli paleocristiana de Tàrraco, on s’han pogut documentar més d’un centenar d’epitafis. El nombre d’inscripcions de caràcter funerari trobades en altres comarques catalanes és molt inferior, i es redueix a cinc peces de les comarques de Barcelona (IRC I, 6; IRC I, 13; IRC I, 14...