Necròpoli del Francolí

Planta d’aquest cementiri de l’antiguitat tardana situat al suburbi de Tàrraco, el més important d’aquest període conservat a Catalunya.

M.D. del Amo

Aquesta important necròpoli —excavada els anys vint i trenta per J. Serra i Vilaró— és situada al costat del riu Francolí (Tulcis), a Tarragona, sobre restes de construccions anteriors que es remunten al segle I aC. Es tracta d’unes sitges (A) situades a la zona nord-est, al voltant de les quals es van trobar restes de ceràmica de vernís negre i de l’ibèric tardà.

Després, i a la mateixa àrea, apareix un carrer romà que devia formar...