Arqueologia funerària de la Catalunya central

En el territori ocupat per les comarques de la V Catalunya central es troben diverses necròpolis corresponents a l’antiguitat tardana. La major part formaven part d’un hàbitat rural dispers, tal com ho demostra la seva situació, gairebé sempre al cimi als vessants de turonets situats al costat d’antics camins. D’aquesta tònica generalitzada s’escapen unes quantes necròpolis: per exemple, la de Guissona, de caràcter eminentment urbà, fet que s’explica per la presència d’un antic nucli de població d’origen ibèric fortament romanitzat (lesso). A més, aquesta necròpoli presenta una peculiaritat...