Necròpoli de Mas Gassol (Alcover)

Introducció

Un dels enterraments d’aquest jaciment, datats entre els segles III i V.

ECSA - J. López

L’excavació d’urgència en els terrenys del Mas de Gassol (Alcover, Alt Camp) va ser motivada per la localització en superfície de restes humanes durant les tasques d’extracció de terres realitzades als carrers d’aquesta urbanització. La intervenció es va fer sota la direcció de LI. Piñol i la codirecció de J.M. Vergés, membre de la Universitat Rovira i Virgili. L’excavació es dugué a terme entre els dies 1 i 10 de gener del 1992. El jaciment es troba situat a l’esquerra de la...