Carles Ardit. L'espionatge industrial

De dalt, batan per a acabar de netejar les teles. A baix, màquina per al rentatge previ de les teles. (Tratado Teórico y práctico de la fabricación de pintados ó indianas, C. Ardit, 1819).

A dalt, gravat del cilindre. A baix, màquina de cilindres per a l’estampació (Tratado Teórico y práctico de la fabricación de pintados ó indianas, C. Ardit, 1819).

Carles Ardit era, l’any 1806, tinent de director de l’Escola de Dibuix patrocinada per la Junta de Comerç de Catalunya, que tenia la seu a la Llotja de Barcelona. Un tinent de director era equivalent a un sots...