Jeroni Juncadella. Un membre de l'alta burgesia barcelonina

Jeroni Juncadella i Casanovas és un dels industrials més coneguts a la Barcelona de mitjan segle XIX. Durant quaranta anys —els centrals del segle— desenvolupà la seva activitat industrial i es donà a conèixer. Això sí, com a industrial pur, perquè no consta que exercís o acceptés càrrecs públics de cap mena.

Guía de forasteros en Barcelona, 1842. Jeroni Juncadella fou un dels grans estampadors catalans. Guanyà diners i prestigi, i esdevingué un dels membres destacats de l’alta burgesia barcelonina.

Era un cotoner que començà filant i teixint i que acabà considerat per tothom un...