Jacint Ramon i la màquina de vapor de Francesc Sanpons

Retrat de Francesc Sanpons, constructor de la màquina de vapor de Jacint Ramon (Ciència i tècnica a Catalunya en el segle XVIII, J. Agustí).

Jacint Ramon era un fabricant d’indianes de Barcelona, fill d’un fabricant d’indianes i pare d’un que també ho serà. Coneixem, per tant, tres generacions dedicades plenament a l’estampació.

La primera pertany totalment al segle XVIII. Sabem que el 1791 es prorrogà la vida social de la companyia Pau Ramon i Fill, que tenia tres socis. El fill era precisament Jacint Ramon que, tot just començat el segle XIX, és membre de la Reial Companyia de...