Joan Achon. La tradició francesa de l'estampat

França era el país que més havia avançat en la tècnica de l’estampació durant la primera meitat del segle XIX. Que ho preguntin si no a Carles Ardit, l’espia de la Junta de Comerç de Catalunya!

No és d’estranyar que si Ardit anà a França a conèixer el procés d’estampació de les seves fàbriques, hi haguessin tècnics francesos que venien a Catalunya amb el legítim objectiu de fer diners gràcies als coneixements i a les tècniques que aportaven.

Joan Achon i Menson i el seu germà s’instal·laren a Barcelona entre 1838-40. Trobaren un bon soci que els féu costat: Francesc Puigmartí, un filador...