Erasme de Gònima (1746-1821). Riquesa i promoció social

Amb Erasme de Gònima un industrial català fa fortuna i es promou socialment a la Catalunya del segle XIX. Els fabricants d’indianes del segle XVIII i fins ben entrat el XIX són personatges de recursos modestos i poc qualificats en la societat barcelonina en general. Els comerciants, els propietaris i els terratinents, amb o sense títols de noblesa al darrere, tenen un status social superior.

És cert que durant el segle XVIII hi ha personatges com Canals o Canaleta, fabricants d’indianes tots dos, que guanyen diners i fins i tot en el primer cas el títol de Baró de la Vall Roja. Però no...