Bernat Vallès, canonge de Barcelona (1365-1367)

En els Capítols aprovats el 14 de desembre de 1365 consta que la cort reunida a Barcelona nomenà els següents diputats: Diputat eclesiàstic: Bernat Vallès (? – 1389), canonge de Barcelona; Diputat eclesiàstic adjunt: Berenguer Despujol, canonge de Vic; Diputat militar: Bernat Sestorres, cavaller; Diputat militar adjunt: Bernat Alemany d’Orriols, cavaller; Diputat reial: Pere Bussot, ciutadà de Barcelona; Diputat reial adjunt: Pere Desplà, ciutadà de Barcelona; Diputat reial adjunt: Ermengau Martí, burgès de Perpinyà.

La Cort confirmà els oïdors de la Diputació anterior tan sols amb una...