Guillem de Guimerà, gran prior de Catalunya de l'orde de l'Hospital (1376-1377)

L’any 1376, la Cort reunida a Montsó elegí els següents diputats i oïdors: diputat eclesiàstic: Guillem de Guimerà (Ciutadilla, Urgell segle XIV – Barberà de la Conca 1396), gran prior de Catalunya de l’orde de l’Hospital; diputat militar: Joan Berenguer de Rajadell, cavaller; diputat reial: Ramon de Carcassona, ciutadà de Lleida; oïdor eclesiàstic: Galceran d’Anglesola, vicari general de l’arquebisbe de Tarragona; oïdor militar: Hug de Santapau; oïdor reial: Joan Serra, ciutadà de Barcelona.

La Cort nomenà també els següents diputats per a les mostres de tropes i estimes de cavalls: Galceran...