Romeu Sescomes, bisbe de Lleida (1375-1376)

El dia 24 de juny de 1375, la Cort reunida a Lleida nomenà els següents diputats i oïdors: diputat eclesiàstic: Romeu Sescomes (? – ? 1380), bisbe de Lleida; diputat militar: Joan I d’Empúries, comte d’Empúries; diputat reial: Ramon Sarrovira, ciutadà de Barcelona; oïdor eclesiàstic: Pere Toló, comanador de Gardeny; oïdor militar: Galceran de Vilarig, cavaller; oïdor reial: Joan Serra, ciutadà de Barcelona.

La Cort nomenà també tres diputats per a mostres de tropes, càrrecs que recaigueren en Guillem de Guimerà, de l’orde de l’Hospital, Ramon de Peguera, cavaller, i Ramon de Carcassona...