Bernat Vallès, canonge de Barcelona (1365)

Els dies 2, 9, 10 i 11 de març de 1365, la Cort reunida a Tortosa designà els següents diputats i oïdors: diputat eclesiàstic: Bernat Vallès (? – 1389), canonge de Barcelona; diputat militar: Bernat Sestorres, cavaller; diputat reial: Pere Bussot, ciutadà de Barcelona; oïdor eclesiàstic: Joan Calaf, infermer i canonge de la catedral de Tarragona; oïdor eclesiàstic adjunt: Arnau de Busquets, canonge de Barcelona ; oïdor militar: Jaume de Meià, cavaller; oïdor militar adjunt: Berenguer Despujol, cavaller; oïdor reial: Pere Alanyà, burgès de Perpinyà; oïdor reial adjunt: Jaume de Besanta, ciutadà...