Galceran de Besora, almoiner de Ripoll (1377-1378)

El 16 d’octubre de 1377, la Cort reunida a Barcelona escollí els següents diputats i oïdors: diputat eclesiàstic: Galceran de Besora (? – Ripoll 1383), almoiner de Ripoll; diputat militar: Pere Desplà, cavaller; diputat reial: Ramon Sarrovira, ciutadà de Barcelona; oïdor eclesiàstic: Ramon Sarrovira, canonge de Barcelona; oïdor militar: Jaume Desfar, cavaller; oïdor reial: Ermengau Grimau, burgès de Perpinyà.

La Cort nomenà també una terna d’oïdors de comptes de corts anteriors, composta per: Bernat Olives, ardiaca de Lleida, pel Braç Eclesiàstic; Hug de Santapau, pel Braç Militar, i Antoni...