Romeu Sescomes, bisbe de Lleida (1363-1365)

En data desconeguda, però segurament al mes de febrer del 1363, foren escollits pels braços vint diputats. Els residents a Barcelona i els oïdors foren els següents: diputat eclesiàstic: Romeu Sescomes (? – ? 1380), bisbe de Lleida; diputat militar: Guillem de Togores, cavaller; diputat reial: Pere de Santcliment, ciutadà de Barcelona; oïdor eclesiàstic: Pere de Clasquerí, arquebisbe de Tarragona; oïdor militar: Berenguer de Pontons, cavaller; oïdor reial: Ramon de Senyecs, mercader de Vilafranca del Penedès.

Romeu Sescomes, bisbe de Lleida, havia estat membre de la primera Diputació. Quan...