Miquel de Santjoan, ardiaca de Girona, i Alfons de Tous, rector del Pi (1389-1413)

L’11 de juny de 1389, la Cort de Catalunya, reunida en Corts Generals a Montsó, escollí els següents diputats i diputats consellers: diputat eclesiàstic: Miquel de Santjoan (Segles XIV – XV), ardiaca de Girona; diputat militar: Jaume Marc, cavaller; diputat reial: Bernat Gralla, ciutadà de Lleida; diputats consellers eclesiàstics: vicari de l’arquebisbe de Tarragona i Pere Serra, canonge i ardiaca del Penedès de la seu de Barcelona; diputats consellers militars: Berenguer de Cruïlles, noble, i Bartomeu de Vilafranca, donzell; diputats consellers reials: Pere Pallarès, de Barcelona, i Pere Vola...