La Diputació de Catalunya, governada per un regent (1367-1375)

El 1367 la Cort reunida a Vilafranca nomenà el regent de la Diputació i els oïdors següents: regent de la Diputació de Catalunya: Pere Vicenç; Oïdor eclesiàsic: Ramon Gener, cabiscol d’Urgell; oïdor militar: Hug II de Cardona, vescomte de Cardona; oïdor reial: Joan Serra, ciutadà de Barcelona.

Durant el llarg període en què la Diputació del General estigué dirigida per un regent, les successives corts anaren nomenant nous oïdors. La Cort de Barcelona de 1368-69 designà Arnau de Busquets, canonge de Barcelona, pel Braç Eclesiàstic; Bernat de Tagamanent, cava-ller, pel Braç Militar, i Antoni...