Felip d’Anglesola, sagristà de Tarragona (1380-1383)

El 17 de gener de 1380, la Cort reunida a Barcelona nomenà els següents diputats: diputat eclesiàstic: Felip d’Anglesola (? – ? 1380), sagristà de Tarragona; diputat militar: Guillem Sanoguera, cavaller; diputat reial: Guillem Ferrer, ciutadà de Barcelona. No es nomenaren nous oïdors.

Sarraïns a taula, Retaule de Sant Nicolau, Santa Clara i Sant Antoni, mestres de Castellitx, del bisbe de Galiana i de Santa Margarida, segle XIV.

ECSA / J.G.

En el moment de la seva elecció com a diputat del Braç Eclesiàstic, Felip d’Anglesola era sagristà de la seu de Tarragona, càrrec que...