Joan de Peralta, abat de Montserrat i bisbe de Vic (1491-1494)

L’any 1491, per ordre del rei Ferran II i actuant en nom seu l’infant Enric d’Aragó i de Pimentel, lloctinent general, i en presència de l’escrivà major Antoni Lombard, foren elegits els següents diputats i oïdors: diputat eclesiàstic: Joan de Peralta (Barcelona ? – 1505), abat de Montserrat bisbe de Vic; diputat militar: Miquel Joan Gralla, cavaller de Lleida; diputat reial: Pere Destorrent, ciutadà de Barcelona; oïdor eclesiàstic: Galceran Albanell, canonge i vicari de la seu de Girona; oïdor militar: Guillem d’Oms i de Santapau, senyor de Santa Pau; no jurà el càrrec; oïdor reial: Llorenç...