Francesc Colom, canonge i ardiaca del Vallès a la Seu de Barcelona (1464-1467)

El 22 de juliol de l’any 1464, dia de santa Magdalena, foren extrets els següents diputats i oïdors: diputat eclesiàstic: Francesc Colom (Segle XV), canonge i ardiaca del Vallès a la seu de Barcelona; diputat militar: Hug Roger, comte de Pallars; diputat reial: Francesc Serra, ciutadà de Girona; oïdor eclesiàstic: Vicenç de Castellbell, prior de Casserres; oïdor militar: Joan Despapiol, donzell de Barcelona; oïdor reial: Joan Vello, jurista ciutadà de Tortosa.

La dedicació de Francesc Colom a l’alta política del regne podria ser una de les raons per les quals es coneix menys la seva...