Joan Maurici de Ribes, abat de la canònica de Santa Maria de la Real (1473-1476)

El dia 18 de desembre de l’any 1473 foren elegits els següents diputats i oïdors: diputat eclesiàstic: Joan Maurici de Ribes (? – Santa Maria de la Real 1488), abat de Santa Maria de la Real; diputat militar: Joan Ramon Folc de Cardona i d’Urgell, fill del comte Joan Ramon Folc III de Cardona; diputat reial: Bernat Aibrí, burgès de la vila de Perpinyà; oïdor eclesiàstic: Francesc Amiguet, canonge i prior claustral de la seu de Tortosa; oïdor militar: Nicolau de Lupià, cavaller de Perpinyà; oïdor reial: Galceran Dusai, ciutadà de Barcelona.

Joan Maurici de Ribes fou abat del monestir de...