Ponç Andreu de Vilar, abat comendatari de Ripoll (1467-1470)

El 22 de juliol de l’any 1467, dia de Santa Magdalena, foren extrets els següents diputats i oïdors: diputat eclesiàstic: Ponç Andreu de Vilar (? – Ripoll 1489), abat comendatari del monestir de Ripoll; diputat militar: Galceran de Vilafreser, donzell; diputat reial: Jaume Ros, ciutadà de Barcelona; oïdor eclesiàstic: Joan Cusida, canonge de Barcelona; oïdor militar: Joan Ramon de Vergós, canceller de Vic; oïdor reial: Joan Desvern, ciutadà de Girona.

Ponç Andreu de Vilar és descrit en la ressenya històrica del monestir de Ripoll, del qual fou abat fins a la seva mort, el 1489, com un home...