Juan Payo Coello, abat de Santa Maria de Poblet (1488-1491)

El dia 22 de juliol de 1488, prèvia suspensió del procediment electiu, foren designats per ordre de Ferran II els següents diputats i oïdors: diputat eclesiàstic: Juan Payo Coello (Zamora ~1430 – Poblet 1498), abat de Santa Maria de Poblet; diputat militar: Joan de So i de Castre; diputat reial: Pere Terrades, ciutadà de Girona; oïdor eclesiàstic: Gaspar Peiró, canonge de Barcelona; oïdor militar: Bernat Salbà, cavaller; oïdor reial: Joan Roig, ciutadà de Barcelona.

Tots els designats, a excepció de l’abat de Poblet, que, com que era absent, s’incorporà a la Diputació el 30 de juliol...