Miquel Samsó, abat de Sant Salvador de Breda (1470-1472)

El 22 de juliol de l’any 1470, dia de santa Magdalena, foren extrets els següents diputats i oïdors: diputat eclesiàstic: Miquel Samsó (Girona 1430 – Breda, Selva 1507), abat de Sant Salvador de Breda; diputat militar: Pere Miquel de Peguera, donzell; diputat reial: Francesc Oliver, de Gualta, domiciliat a Torroella de Montgrí; oïdor eclesiàstic: Martí Joan de Foixà, canonge de Lleida; oïdor militar: Martí de Canet, donzell; oïdor reial: Andreu Solzina, jurista i ciutadà de Barcelona.

Membre d’una de les principals famílies catalanes originària de Girona, que tenia branques al sector...