Miquel Delgado, abat de Santa Maria de Poblet (1476-1479)

El 22 de juliol de l’any 1476, dia de santa Magdalena, foren extrets els següents diputats i oïdors: diputat eclesiàstic: Miquel Delgado (Castella segle XV – Barcelona 1478), abat de Santa Maria de Poblet; diputat militar: Mateu de Montcada i de Montcada, senyor de les baronies d’Aitona, Seròs i Mequinença; diputat reial: Francí Ramis, ciutadà de Barcelona; oïdor eclesiàstic: Marc Artado, canonge d’Urgell; oïdor militar: Joan Saportella, donzell, domiciliat a Tarragona; oïdor reial: Joan Rossell, doctor en decrets, ciutadà de Lleida.

El primer d’agost juraren els seus càrrecs a lacasa que el...