Ponç Andreu de Vilar, abat comendatari de Ripoll (1485-1488)

El 22 de juliol de l’any 1485, dia de santa Magdalena, foren extrets els següents diputats i oïdors: diputat eclesiàstic: Ponç Andreu de Vilar (? – Ripoll 1489), abat comendatari de Ripoll; diputat militar: Guerau Desplà, cavaller; diputat reial: Pere Bussot, ciutadà de Barcelona; oïdor eclesiàstic: Joan Navarro, canonge de Barcelona i ardiaca d’Urgell; oïdor militar: Lluís de Mont-ros, donzell; oïdor reial: Jaume Escala, ciutadà de Girona.

Un cop passats els més de dotze anys que el 1438 s’havien establert com a període mínim entre dos exercicis com a diputat, Ponç Andreu de Vilar fou...