Les bríides o molses típiques

Aquesta subclasse comprèn el gruix de les molses, gairebé totes les espècies que en coneixem, i les que presenten els caràcters més típics de les molses, exposats a les generalitats del grup. Recordem que tenen el protonema filamentós i relativament durador, amb diverses gemmes que originen caulidis, acrocàrpics en unes espècies i pleurocàrpics en altres. Els fil·lidis tenen gairebé totes les cèl·lules verdes i molt sovint presenten nervi. L’esporòfit té seta, a vegades força llarga, i la càpsula, que presenta una caliptra ben visible, s’obre, típicament, per un opercle i té la boca envoltada per les dents del peristoma.

L’ordenació sistemàtica de les gairebé 15 000 espècies de què consten les bríides es basa en els caràcters del gametòfit i de l’esporòfit (del peristoma sobretot). Són agrupades en 16 ordres, començant pels de peristoma simple i acabant amb els de peristoma doble o especial. Nosaltres seguirem una de les ordenacions més utilitzades i descriurem solament els exemples més importants.