Papamosques gris

Muscicapa striata (nc.)

El papamosques gris (Muscicapa striata) es deixa veure fàcilment a les bosquines i zones marginals dels boscos, parat en branquillons descoberts, amb una postura característica, que ens il·lustra l’exemplar de la fotografia. El cap, proporcionalment gros, la positura, la llargada de la cua, la manera de moure-la, el vol ràpid i el bec l’identifiquen com a muscicàpid, mentre que el color gris del dors i el clar de baix li són caràcters distintius, així com un lleuger ratllat al pit, que no s’observa a la fotografia, al qual al·ludeix el seu nom llatí. Ateny 14 cm.

Enric Bartra.

...