D’altres moixons

Abans, però, de concloure i fora ja de l’ordenació dels ordres i famílies d’ocells que hem seguit, farem un simple esment de les que no havíem inclòs en la ressenya anterior, atesa la seva minsa representació a l’àrea que estudiem.

La família dels bombicíl·lids, amb l’ocell sedós, de rara aparició a les nostres latituds; la dels cínclids, amb la singular merla d’aigua; la dels prunèl·lids, amb el modest pardal de bardissa i el cercavores; la dels timàlids o paradoxornítids, amb l’anomenada mallerenga de bigotis; i la dels oriòlids, família tropical que aquí només representa l’esplèndid oriol, daurat amb ales negres.