El frontal de Jesús i els Evangelistes

Aquest frontal és perfectament datat. Encarregat el 1393 per Arnau de Vilalba (o Villalba), abat del monestir de Sant Joan de les Abadesses, va ser fet els darrers anys del segle XIV. Procedeix de l’esmentat monestir i actualment es conserva al Museu Episcopal de Vic (núm. inv. 1951). Fa 110 cm d’alçada i 240 cm d’amplada.

Frontal de Jesús i els Evangelistes, un encàrrec d’Arnau de Villalba, abat de Sant Joan de les Abadesses, del 1393. El teixit de fons, amb ordit i trama de seda vermella, sembla d’origen valencià, i els brodats de seda, plata i or es relacionen amb algun taller...