El frontal del cardenal Margarit

Part central brodada del frontal del Cardenal Margarit. Encomanada per aquest prelat vers els anys 1474-77, probablement al brodador de Perpinyà resident a Girona, Antoni Guàrdia, mostra una interessant iconografia amb el comitent acompanyat de cinc àngels i agenollat davant la Mare de Déu i el Nen entronitzats.

BG/Museu de la Catedral de Girona – J.M.Oliveras

El frontal d’altar dit del cardenal Margarit, conservat al Museu de la Catedral de Girona, és una obra brodada a Girona a la dècada de 1470. Joan Margarit i de Pau va néixer en aquesta ciutat el 1422. La seva família...