Banc Comercial Transatlàntic, un banc de transició (1950-1986)

Aquesta és la història d’un banc alemany, expropiat després de la Segona Guerra Mundial, que passà a mans catalanes durant un quant temps i tornà a les del seu primer propietari després d’una travessa de 36 anys. Per això es parla d’un banc de transició.

El Banc Alemany Transatlàntic

Un filial del Deutsche Bank

Xec del Banc Alemany Transatlàntic, 1929. El Banc Alemany Transatlàntic filial del Deutsche Bank obrí sucursal a Barcelona el 1904.

El Banc Alemany Transatlàntic —Deutsche Ueberseeische Bank— era un filial del Deutsche Bank, creat per a la seva introducció als països...