Del Crèdit Corporatiu a Caixabank (1976-1992)

El Banc de Crèdit Corporatiu, el banc dels metges (1976-1980)

El 1962 es constituí a Barcelona la Cooperativa de Crèdit i Estalvi de la II Agrupació Mèdica, que integrava la major part d’aquests professionals a Catalunya i les Illes Balears. Com totes les entitats d’aquesta naturalesa, la Cooperativa recollia dipòsits dels seus associats i els atorgava crèdit en condicions favorables. El 1975, aquesta cooperativa tenia uns fons propis de 490 milions de pessetes i uns dipòsits de prop de 6 000 milions en 24 000 comptes oberts. El 1976, la Cooperativa, presidida pel Dr. Manuel Girona, arribà...