Banc Comtal (1957-1974)

La transició (1957-1965)

Rosés i Companyia, SRC, una empresa industrial i financera alhora, es transformà en Banca Rosés SA l’1 de gener de 1930. Es mantingué el caràcter familiar i mixt de l’empresa fins el 1957, any en què els germans Rosés de Milans, que ocupaven la gerència de l’anònima, es vengueren la totalitat del banc, separant prèviament els actius industrials.

Anunci (La Vanguardia, juliol del 1965). El Banc Comtal és el successor de la Banca Rosés. El 1965 inicià la seva expansió.

Els compradors foren tres: Enric Santamaria i Alseda, Francesc Ràfols i Serdà i Emili...