Banc de la propietat (Banc de Barcelona) (1930-1982)

El Banc de la Propietat urbana (1930-1936)

Acció de la societat. El Banc de la Propietat es constituí el 1930.

El gener del 1928, Joan Pich i Pon presentava una memòria al govern espanyol, presidit pel general Primo de Rivera, en la qual demanava la constitució del Banco Nacional de la Propiedad. Aquest havia de ser una institució oficial i pública, a l’estil del que eren el Banco de Crédito Local o el Banco Exterior de España, creats aquells darrers anys. El banc havia de donar suport a la propietat urbana, concedint crèdits hipotecaris, assessorant els propietaris, administrant...