Banc d'Expansió Comercial (1958-1971)

La societat Viuda i Fills de Francesc Esplugas, SRC, un banc amb domicili i oficina a Capellades (Anoia), es transformà en societat anònima el 31 de juny de 1958 amb la denominació de Banc d’Expansió Comercial. Era el pas previ i indispensable per a la venda del negoci, que es produí al final del 1962. El grup comprador estava format per un conjunt d’homes de negocis i empresaris de Barcelona. El promotor, Leandro Martínez Zurita, ocupà el càrrec de conseller delegat.

Amb el nou grup, el banc incrementà el capital i es llançà decididament a la captació de dipòsits, però amb un...