Banc Atlàntic (1947-1983)

El successor de la Banca Nonell. El banc de Juan Claudio Güell (1947-1961)

El 7 de novembre de 1946 es vengué la totalitat del capital de la Banca Nonell SA (vegeu aquest mateix volum, pàg. 40-42). El comprador fou Juan Claudio Güell i Churruca, comte de San Pedro de Ruiseñada.

Juan Claudio Güell i Churruca (Compañía Transatlántica, Cien años de vida sobre el mar 1850-1950). Juan Claudio Güell i Churruca va comprar la Banca Nonell el 1946 i la convertí en el Banc Atlàntic.

Juan Claudio Güell havia nascut a Barcelona el 13 d’abril de 1905. Era besnét de Joan Güell i Ferrer i d...