Banca Industrial de Barcelona SA (1951-1969)

La constitució

La represa bancària fou, en aquest cas, forçada, ja que la seva creació no responia a una voluntat de fer banca, sinó a la de trobar una solució a un problema, el de la suspensió de pagaments de la Banca Tusquets el 1950. La Junta de creditors, que posà fi a la situació de suspensió de pagaments (vegeu aquest mateix volum, pàg. 43-46), acordà crear un banc nou encarregat de la seva liquidació, però sense assumir cap responsabilitat. El resultat fou la Banca Industrial de Barcelona, constituïda el 27 d’abril de 1951 amb un capital de 26 milions de pessetes, dels quals 1 050...