Castell d’Arboló (Soriguera)

El castell d’Arboló s’alçava al costat de l’actual ermita romànica d’Arboló, a 640 m d’altitud al damunt d’una roca espadada a l’esquerra de la Noguera Pallaresa, a l’engorjat conegut com a estret d’Arboló, que separa les anomenades riberes de Gerri i de Sort.

El castell d’Arboló és esmentat en els primers documents relatius als dominis del monestir de Gerri: l’any 817 en la venda que Daniel fa a l’abat Espanell d’un camp i una era que tenia al lloc de Buseu, “situm in territorio Cortetano, tras castro Erbolone, in loco ubi dicitur Boisice”. L’any 920 els habitants de la vila de Baén donaren...