Castell d’Arboló (Soriguera)

El castell d’Arboló s’alçava al costat de l’actual ermita romànica d’Arboló, a 640 m d’altitud al damunt d’una roca espadada a l’esquerra de la Noguera Pallaresa, a l’engorjat conegut com a estret d’Arboló, que separa les anomenades riberes de Gerri i de Sort.

El castell d’Arboló és esmentat en els primers documents relatius als dominis del monestir de Gerri: l’any 817 en la venda que Daniel fa a l’abat Espanell d’un camp i una era que tenia al lloc de Buseu, “situm in territorio Cortetano, tras castro Erbolone, in loco ubi dicitur Boisice”. L’any 920 els habitants de la vila de Baén donaren al comte Ramon, fill del comte Llop, tots els seus alous a la vila. El castell d’Arboló i la capella de Santa Maria són citats com a afrontacions septentrionals del terme: “et descendit per ipso castro qui dicitur Erbolone, cum oratorio Sancte Marie quod ibidem fundatus est, et pervadit in vadum anticum et pervenit usque ad collum de Berenuy qui est trans prescripto oratorio Sancte Marie vel trans ipso castro Erbolone”.

A la segona meitat del segle XI Ramon, fill de Bal lo, prestà jurament de fidelitat a Ramon V de Pallars pels castells d’Arboló i Castissent.