Sant Salvador de Rubió (Soriguera)

La primera notícia sobre el lloc de Rubió és de l’any 1033, en la donació de la vila de Laguna Sobirana i de l’església de Santa Susanna a Sant Serni de Tavèrnoles. Aquesta vila devia ser situada als límits amb la vall de Castellbò i confrontava amb els termes de Rubies.

La seva església, dedicada a sant Salvador, consta com a església parroquial al començament del segle XIV, dins del deganat de Montenartró, mentre que a la fi de segle, l’any 1391, figura dins del deganat de Cardós. El 1575, Sant Salvador era sufragània de Sant Martí de Llacunes, dins l’oficialat de Sort. Actualment és una...