Sant Salvador de Rubió (Soriguera)

La primera notícia sobre el lloc de Rubió és de l’any 1033, en la donació de la vila de Laguna Sobirana i de l’església de Santa Susanna a Sant Serni de Tavèrnoles. Aquesta vila devia ser situada als límits amb la vall de Castellbò i confrontava amb els termes de Rubies.

La seva església, dedicada a sant Salvador, consta com a església parroquial al començament del segle XIV, dins del deganat de Montenartró, mentre que a la fi de segle, l’any 1391, figura dins del deganat de Cardós. El 1575, Sant Salvador era sufragània de Sant Martí de Llacunes, dins l’oficialat de Sort. Actualment és una església annexa de la parròquia de Rialb.