Vila closa de Vilamur (Soriguera)

Situació

Portal d’accés al recinte murat, situat al costat de l’església.

ECSA - A. Roig

El poble de Vilamur, situat a 1 264 m d’altitud, es tro ba al peu mateix de la carretera de Sort a Adrall, a 10,5 km del Port del Cantó i a 8 km de Rubió, que és el nucli de poblament habitat situat a més altitud (1 687 m) del país. (ARD)

Mapa: 34-10(215). Situació: 31TCG487938.

Història

El topònim Vilamur no apareix documentat fins al darrer terç del segle XI per a designar el castell i el nucli de població, centre dels dominis dels vescomtes de Pallars; per tant, la història de la vila és...