Sant Andreu de Malmercat (Soriguera)

Situació

Edifici molt transformat, amb vestigis romànics visibles sobretot a l’absis.

ECSA - A. Roig

L’església parroquial de Sant Andreu és al nucli urbà del poble de Malmercat, a la part baixa del pendent del turó on s’esglaonen les cases. (JAA)

Mapa: 33-10(214). Situació: 31TCG455927.

Història

Manquen notícies sobre la vila de Malmercat i l’església de Sant Andreu, ja que aquestes es redueixen al testament del cavaller Ramon Enard del 1122, en què llegà un alou a l’església de Sant Andreu situada davant del castell de Malmercat, i a la donació d’un mas a Malmercat...