Sant Esteve d’Escós (Soriguera)

Escós, a desgrat que la seva església no és documenta fins al segle XVI, és un dels indrets del Pallars esmentats des de més antic. La primera notícia que és té de la vila d’Escós data del 908, en una permuta entre l’abat de Gerri i el comte Ramon, en què el primer cedeix les terres que té a la vila Escosse, a excepció de la vinya que havia rebut del prevere Eudo. Entre el 981 i el 985 és consigna de nou la vila d’Scossis, quan el comte de Pallars, Ramon III, retornà al monestir de Gerri l’alou que li corresponia per donació del comte Guillem, donació que és devia efectuar a mitjan segle.

Al...