Castell de Prat Muntaner (Soriguera)

La fortificació de Prat Muntaner és molt similar a la veïna de Rocamora —ja en terres de la vall de Castellbò— i a les restes del Serrat de les Cabanetes, a les properes comes de Burbe. La seva situació, al capdamunt del turó del Prat Montaner (2 100 m d’altitud) fa pensar en alguna mena de fortificació estacional per a controlar les pastures d’estiu. Al Spill... del vescomtat de Castellbò, redactat al segle XVI, hi ha una referència a la castlania de Muntaner, en fer esment de les afrontacions del terme de Biscarbó. D’aquesta fortificació resten un munt d’enderrocs, al capdamunt dels quals s...