Sant Sadurní de Freixe (Soriguera)

El primer esment del lloc de Frexa data del 1024, en el document de donació de la vila de Llacunes per part del comte de Pallars Sobirà a la seva germana Ermengarda i al marit d’aquesta. Guillem, vescomte d’Urgell, en què apareix com a límit d’aquesta vila. L’indret de Freixe també s’esmenta en el testament del 1045 d’Ermengarda de Pallars. L’any 1192, Berenguer de Torena donava al monestir de Gerri el mas de Pere Blanc de Freixe.

El 1381, Freixe és esmentat com a lloc del vescomtat de Vilamur, amb tres focs.

L’església parroquial de Sant Sadurní de Freixe, del deganat de Montenartró, fou...