Sant Genís de Siarb (Soriguera)

Desconeixem l’indret on era edificada aquesta església, que coneixem per un únic esment de l’any 1080, en l’acta de consagració de l’església de Santa Cecília d’Elins on s esmenta, entre els béns atorgats al monestir, l’“ecclesiam Sancti Genesii qui est in comitatu Paliarensi, in valle Siarbi”.